Vores arbejde

I Marokko spiller det nationale og internationale frivillige organisationsliv en meget vigtig rolle. Marokko står overfor en række samfundsmæssige udfordringer, og det er derfor nu vigtigere end nogensinde, at få opbygget et ordentligt netværk de lokale aktører, der ønsker at bidrage til at løse udfordringerne. Vores formål med projekt er at skabe overblik og gennemsigtighed omkring de forskellige muligheder for støtte, der, i første omgang, findes i Tanger, Marokko.

Sekundært er formålet at identificere, hvilke indsatser som mangler fokus, og bidrage til opretholdelsen, udviklingen og opstarten af nye lokale projekter. Derudover ønsker vi, at styrke samarbejdet og fællesskabet blandt de frivillige organisationer i Marokko, såvel som andre lande, som Holland, Belgien, Frankrig og Spanien. Ideen med projektet er, at det skal fungere som det kommunikative link mellem de mange forskellige nationale og internationale organisationer i den frivillige sektor.

Projektet vil, igennem ovenstående indsatser, styrke Marokkos foreningsliv og bidrage til udviklingen heraf – både på lokalt og nationalt plan.  Ved at bidrage til opstarten af frivillige organisationer og socialøkonomiske virksomheder, styrkes civilsamfundet, deres personlige ansvar og landets sammenhængskraft. Civilsamfundsaktører kan være et uvurderligt bidrag til inklusion, medborgerskab og forebyggelse af ensomhed samt kriminelle aktiviteter. Derfor tror vi på, at et projekt som dette kan hjælpe med at løse de væsentlige udfordringer i samfundet. Samtidig kan det være et vigtige alternativ til problematiske grupper og miljøer. Et stærkt civilsamfund giver borgerne mulighed for at diskutere, hvordan deres samfund skal organiseres og hvordan deres problemer skal håndteres – og deri finder projektet sin samfundsrelevans.

Nedenfor kan du læse mere om vores vision og mission samt læse mere om vores arbejde herunder kommende projekter og tiltag. Du kan også læse mere om vores historie og følgende med i vores arbejde under Nyheder, hvor vi løbende vil holde dig/jer opdateret.