Vision

Styrk civilsamfundet i Marokko

Vores vision er at styrke lokale organisationer med socialt sigte i Marokko og dermed styrke det marokkanske civilsamfund, således at borgerne har let adgang til kvalificeret hjælp til diverse problemstillinger (sociale såvel som juridiske og økonomiske). Dette skal ske ved at styrke;

 • Det gensidige samarbejde og fællesskab mellem organisationerne
  Projektet skal danne grundlag for, at de mange forskellige organisationer i Marokko, let kan netværke og få et overblik over de tilbud, som civilsamfundet kan benytte. Hjemmesiden vil præsentere de forskellige organisationer, deres formål, medarbejdere, indsatsområder, aktiviteter, åbningstider, kontaktoplysninger m.v., således, at man nemt og hurtigt kan finde frem til relevante parter. Formålet er hermed at styrke samarbejdet mellem organisationerne. Eksempelvis får organisationerne nemmere ved at henvise borgere imellem hinanden, og dermed skabes en mere helhedsorienteret indsats overfor borgeren. Herudover oparbejdes der et fagligt fællesskab imellem organisationerne som kan løfte samskabelsen i Marokko.
 • Synliggørelse af de forskellige organisationer for både borgere og fagfolk
  Det skal være nemt for organisationer og fagfolk at finde hinanden på national og international plan. Det skal være muligt at skabe et hurtigt overblik over, hvilke aktører, der findes indenfor de specifikke indsatsområder og identificere deres kompetencer. Dette vil gøre det lettere for fagpersoner, som i kraft af deres arbejde, dagligt møder borgere, som skal henvises til en af de mange lokale organisationer. Derudover kan en fælles platform gøre det nemmere for borgere selv at søge hjælp til deres problemstillinger.
 • Rekruttering af frivillige i ind og udland
  Mange ønsker at yde en frivillig indsats, men oftest ved man ikke hvor og hvordan man kommer i gang. I den forbindelse kan hjemmesiden bidrage til rekruttering af frivillige gennem synlighed af organisationernes arbejde. Hjemmesiden vil fungere som en platform for organisationer, der søger frivillige, men også hvor frivillige på egen hånd kan ytre deres ønske om frivilligt arbejde ved at oprette en kort beskrivelse af dem selv og hvilken type frivilligt arbejde de søger.
 • Brobygning mellem organisationerne og nationale såvel som internationale fonde og sponsorer
  Projektet har til formål at bygge bro mellem nationale og internationale fonde og sponsorer. Hjemmesiden kan medvirke til, at interesserede fonde og sponsorer nemt kan få et overblik over, hvilke organisationer i Marokko der kan ydes enten finansiel, materiel eller faglig støtte til. Herudover vil hjemmesiden identificere, hvilke områder der eventuelt mangler indsatser på, og hvor det kan give mening at søsætte nye projekter.