FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores arbejde med FN´s verdensmål

FN vedtog i 2015 17 verdensmål med det formål at skabe en fortsat positiv bæredygtig udvikling blandt alle verdens lande. Målenes fokuspunkter er vidtrækkende, og strækker sig fra områder som bekæmpelse af fattigdom, ulighed og bedre generel sundhed til at fremme fred, partnerskaber og forbedre alle de miljømæssige områder.

Opsummerende kan det siges at projektet enten direkte eller indirekte hjælper med at opfylde 10 af FN’s 17 verdensmål, ved bl.a. at forbedre samarbejdsmulighederne i lokalsamfundene og på den måde styrke økonomien på lokalt og nationalt plan.

Mål 1-3: Afskaf fattigdom, stop sult samt fremme sundhed og trivsel

Ét af Center for Voluntary Organizations and Volunteers’ mål er, at man vil fremme samarbejdsaftaler med organisationer samt lokalsamfundet. Håbet er heraf, at inddragelsen af frivillighed samt samarbejdet med organisationerne vil medvirke til at udnytte samfundets fulde potentiale.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Meget forskning viser, at jo mere diversitet man oplever, des mere inkluderende vil man også være. Derfor må der også være en rimelig forventning om, at projektet vil skabe større lighed mellem kønnene ved netop at give alle mulighed for at arbejde sammen uanset køn, hvorfor det også medvirker til opfyldelsen af mål nr. 5.

Mål 8+10: Anstændige jobs og økonomisk vækst og mindre ulighed

Det frivillige arbejde vil også give de mange frivillige en række kompetencer, der vil hjælpe dem med enten at finde arbejde eller gøre dem bedre og derfor mere effektive, hvis de allerede har et arbejde. Det, at flere får et arbejde, og det, at produktiviteten blandt dem der allerede er i arbejde stiger, vil få den samlede effektivitet til at stige, hvilket vil skabe økonomisk vækst i landet.

Mål 9: Industri, Innovation og infrastruktur

I forlængelse af forrige punkt, vil en mere kompetencerig arbejdsstyrke give en stærkere industri og i forlængelse heraf flere skattekroner, der vil kunne bruges på bl.a. at forbedre infrastrukturen. Samtidig vil samarbejdet mellem organisationerne skabe vidensdeling og sparring, hvilket ofte fører til nye innovative tiltag, der kan forbedre dagligdagen.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Man estimerer, at en stor del af befolkningen i Marokko, der er bosat i de bjergrige områder, over de næste år vil miste store dele af deres indtægtskilder. Forhåbningen er derfor med dette projekt, at man i fællesskab kan etablere løsninger for at forhindre en stigning af borgere med en lavere indtægt. Denne forebyggende indsats består bl.a. af at skabe grobund for nye industrier og mere arbejde i lokalområderne.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

I løbet af projektets implementering vil vi sikre, at organisationens arbejde vil hjælpe med at skabe effektive og gennemsigtige institutioner, samt at beslutningsprocesser tager udgangspunkt i inklusion og medinddragelse af alle relevante aktører. Dette vil styrke de eksisterende og skabe nye institutioner, der kan løfte det marokkanske samfund og sikre fred og retfærdighed i landet.

Mål 17: Styrkelse af det globale partnerskab

Den primære målsætning projektet allerede indledningsvist imødekommer, omhandler styrkelse af nationale og globale partnerskaber. Projektets primære formål bliver at skabe gennemsigtighed omkring de muligheder, Tanger på forhånd indeholder. Sekundært bliver opgaven at identificere hvilke indsatser, der mangler fokus samt bidrage til opstart af nye lokale projekter.