Samarbejdespartner

For at kunne styrke organisationerne og deres frivillige bedst, er ét af vores vigtigste indsatsområder, at tiltrække nationale og internationale samarbejdspartnere, der kan bidrage til udviklingen af de nuværende samt kommende organisationer og projekter i Tanger – og på sigt resten af Marokko.

  • det nationale plan er den indledende kontakt ved at blive skabt til de lokale organisationer og projekter i Tanger, med henblik på at identificere indsatsområderne. Herunder hvilke områder der mangler fokus, samt at få et indblik i deres organisatoriske udfordringer og behov for samarbejde. Ydermere er der ved at blive indgået dialog med relevante samarbejdspartnere indenfor uddannelses- og sundhedssektoren, virksomheder m.v.
  • det internationale plan, er vi ved at identificere de samarbejdspartnere, som er relevante for et projekt som dette. Det er en længerevarende proces, som vi befinder os midt i, idet vi ønsker at starte partnerskaber med andre organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i lande som Belgien, Holland, Frankrig og Spanien. Et sådant partnerskab kan gavne for foreningerne i Marokko, da det er disse lande, der i første omgang møder de marokkanere, der pga. diverse lokale omstændigheder søger lykken i Europa.

Vi søger allerede nu nationale såvel som internationale samarbejdspartnere indenfor flere områder, dels til at bidrage til udviklingen af en platform for og med de frivillige organisationer i Tanger. Hvis du/I gerne vil hører mere om de mange samarbejdsmuligheder og hvad dit bidrag, din organisation, uddannelsesinstitution eller virksomhed kunne være.