Brænder du for at ”Give en hånd” i Afrika?

 

Vil du gerne ud og opleve verden samtidig med at du både uddanner dig og hjælper de lokale frivillige organisationer til at skabe et bæredygtigt civilsamfund – med udgangspunkt i Tanger, Marokko? Så tilmeld dig vores ICVA Academy fra foråret 2020. 

Hos ICVA Academy tilbyder vi et spændende og lærerigt praktikophold i Tanger, Marokko på mellem 12, 16 og 20 uger varighed. Her vil du få mulighed for at lære mere om frivilligt, socialt arbejde i Afrika, og du vil få lov til at omsætte din teoretiske og metodiske viden til praktiske løsninger, da du bliver tilknyttet en eller flere lokale frivillige organisationer i byen.

På ICVA Academy vil du både blive trænet i kulturel og praksisnær forståelse for socialt arbejde samtidig med, at du vil bo og spise sammen med de øvrige internationale studerende og frivillige. Selve praktikforløbet vil være bygget op over hele eller halve dage med kurser i forskellige autentiske problematikker relateret til praktikstederne udbudt på akademiet og/eller praktik i en af de lokale frivillige organisationer, typisk i tidsrummet kl. 10.00 – kl. 17.00. De dage, hvor du er i praktik, kan der dog forekomme timer til kl. 19.00 ved særlige arrangementer i den lokale frivillige organisation, du er tilknyttet. Kurserne vil foregå på enten fransk, engelsk eller spansk og vil være en kombination af traditionel undervisning og workshops. I disse workshops arbejdes der med konkrete problemstillinger, som de lokale frivillige organisationer fx møder i interaktionen med deres målgrupper, i udviklingen og implementeringen af projekter, i nationale og internationale partnerskaber m.v.

ICVA Academy afholder derudover en række forskellige sociale arrangementer i løbet af dit ophold, fx introduktions- og afslutningsfester samt temaaftener, som de studerende selv er med til at arrangere. Disse arrangementer er til for at ryste jer sammen på kryds og tværs af nationaliteter og studieretninger, og det giver jer muligheden for at møde jeres kollegaer i de lokale frivillige organisationer. Forhåbningen er således, at I både udvikler forskelligartede samarbejdsrelationer og sociale relationer under jeres praktikforløb. Du vil også få et indblik i den marokkanske kulturs mange traditioner via en række kulturelle arrangementer. Fx bliver du inviteret med på en guidet tur til Old Medina samt en ”Visit Tanger” guidet tour, hvor du vil opleve nogle af Tangers mange smukke seværdigheder, strande m.v. du vil bl.a. også blive inviteret med på en dagsudflugt til Rabat, Marokkos hovedstad samt en guidet tur med overnatning i Casablanca..

Nedenfor kan du læse mere om grundforløbet, tilvalgskurser og praktikforløbet, herunder hvordan du kan sammensætte et forløb, der passer til lige netop dig.

På ICVA Academy vil du følge et obligatorisk grundforløb, der bl.a. sikrer, at du har et vist indblik i marokkansk kultur og politik, de lokale frivillige organisationers institutionelle omgivelser samt religiøse organisationer hvor du vil blive præsenteret for blandt andet XX, XX, XX, XX og XX. Derudover har vi et varierende udbud af kurser, der kontekstualiserer forskellige autentiske problematikker relateret til praktikstederne, så du på bedst mulig vis mentalt og fagligt er klædt på til at gøre en forskel i og få et højt læringsudbytte hos de lokale frivillige organisationer. Kurserne du kan vælge imellem koncentrerer sig bl.a. om følgende temaer: XX, XX, XX. ICVA Academy vil varetage de 2 – 3 ugentlige kursusgange. Når du ikke følger et specifikt problemorient kursus relateret til dit praktikforløb, arbejder du for en af Tangers frivillige organisationer eller på ICVA Academy som en del af det frivillige team, som hjælper med at drive akademiet. Et dagsprogram vil som udgangspunkt se ud som følgende:

07.30 – 09.00 Morgenbuffet på ICVAs Hostel

09.30 – 10.00 Afgang evt. til praktiksted

10.00 – 13.00 Kursusdel eller praktikdel

13.00 – 14.00 Frokost inkl. evt. afgang til praktiksted

14.00 – 17.00 Kursusdel eller praktikdel

19.00 – 20.30 Aftensbuffet på ICVAs Hostel

Inden du starter dit grundforløb, vil du få tilsendt et aktivitetsskema, der angiver hvilke dage du følger undervisning, og hvornår du er beskæftiget i en eller flere lokale frivillige organisationer i forbindelse med din praktik. Du vil også få tilsendt en læseplan, hovedparten af det anbefalede litteratur som fremgår af læseplanen samt øvrig relevant information omkring dit grundforløb.

Hos ICVA Academy vil alle studerende – uafhængig af studiebaggrund – følge et obligatorisk grundforløb, der er sammensat af Direktør Sandy W. Madar, Den Sociale Retshjælps Fond og præsident Ahmed XX for APSOPAD International, der begge har mange års erfaring med at kvalitetssikre og uddanne nationale og internationale studerende til at bedrive teoretisk og metodisk funderet frivilligt arbejde i henholdsvis Danmark og Marokko – dette ud fra dialog med flere internationale universiteter med relevante studielinjer, lokale frivillige organisationer og relevante fagfolk indenfor flere forskellige områder. ASOPAD international har ligeledes stor erfaring med frivilligt arbejde i Marokko som fx xx, xx, XX og xx.

Grundforløbet har til formål at give dig en forståelse for, hvad det vil vise at arbejde inden for det sociale område i afrikanske lande, herunder de forskellige og nødvendige indsatsområder samt målgruppernes udfordringer og behov. På grundforløbet vil du også lære om det land, du befinder dig i, nemlig Marokko. Du vil få et indblik i landets traditioner, kultur og religion, så du kan få en større forståelse for de mennesker, som du skal til at arbejde for og med i løbet af dit praktikforløb. Du vil derfor også få en kort introduktion til det marokkanske sprog, XXX, hvor du vil lære nogle basale sætninger, som du kan bruge i dit arbejde ude i de lokale frivillige organisationer.

Grundforløbet strækker sig over de første fire uger. Herigennem får du det nødvendige indblik i socialt arbejde, dens mange muligheder og begrænsninger. Igennem grundforløbet bliver dit kommende praktikforløb derfor også forventningsafstemt i forhold til de begrænsninger, der kan være ved at arbejde i et afrikansk vs. et europæisk land, og der bliver sat ord på, hvad der kan forventes af dig under dit praktikforløb. Dine mulige arbejdsopgaver bliver præsenteret og forslag til hvordan disse kan løses bedst muligt bliver diskuteret. Du bliver yderligere oplært i at identificere organisationernes behov og hvordan man kan hjælpe dem med at finde løsningstiltag til deres problematikker og ønsker, fx via et projekt, udarbejdelse af værktøjer m.v. Herefter vil du følge 2 til 6 kurser, alt afhængig af længden på dit praktikforløb. Sideløbende med disse kurser, vil du være i praktik hos en af de lokale frivillige organisationer, vis arbejde relaterer sig til dine interesseområder såvel som din uddannelsesprofil – for mere information se også KURSER og PRAKTIKFORLØB

Hos ICVA Academy har vi sammensat en vifte af kurser indenfor flere af de faglige områder, du vil komme i berøring med i dit sociale arbejde. I forbindelse med din tilmelding til ICVA Academy, vil du derfor også skulle angive dine prioriterede ønsker for, hvilke kurser du gerne vil følge. Vær opmærksom på, at der er deltagerloft på kurserne, så vent derfor ikke for længe med at tilmelde dig. Kurserne kan skifte fra semester til semester, men vil i foråret 2020 bestå af følgende:

· XX, XX,

· XX, XX og XX.

Kurserne strækker sig herefter afhængig af længden på dit forløb over de efterfølgende uger – dog senest 4 uger før dit praktikforløb ophører for at give dig tid til at skrive en praktikrapport samt fordybe dig i relevante opgaver hos den lokale frivillige organisation. Kurserne er sammensat som en kombination af teoretisk og praktisk undervisning, hvilket betyder, at der på enkelte kurser fx vil være mere projektarbejde end på andre, hvilket også vil fremgå af kursusbeskrivelsen. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på dette i forbindelse med sammensætningen af dit aktivitetsskema – så du ikke har en overvægt af fx teoretiske fag. For at sikre en synergi i mellem de teoretiskfunderede kurser og de praktiskorienterede, vil flere af kurserne være linket til autentiske problemstillinger du vil kunne møde i under dit praktikforløb. Denne kontekstualisering og aktualisering af kursusforløbet er dels for at sikre, at give dig et højt læringsudbytte og dels for at sikre at alle kræfter lægges ind på at styrke de lokale frivillige organisationer såvel som deres indsatser.

Skulle du være i tvivl, om hvilke kurser du skal vælge, er du altid velkommen til enten at ringe eller skrive til ICVA Academys programkoordinator.

ICVA Academys hovedorganisation ICVA har skabt et bredt netværk i Tanger af interessant frivillige organisationer, der alle beskæftiger mange forskellige kompetente fagprofiler, henvender sig til mange forskellige målgrupper, har en masse uforløst potentiale og en interesse i at samarbejde og udvikle med dygtige og engagerede studerende og frivillige fra hele verden. nogle af de mest interessant organisationer i Tanger i deres netværk, så du som studerende – såvel som frivillig – hos ICVA Academy har mulighed for at arbejde med de mest kvalificerede organisationer for at sikre de lever op til ikke kun dine uddannelseskrav men også for at sikre at du såvel som den/de frivillige organisationer for mest muligt ud af forløbet – hvilket i sidste ende er til gavn for foreningens bruger og civilsamfundet som helhed. Som praktikant kan du blive en del af opbygningen eller opkvalificeringen af organisationen eller du kan vælge en organisation, som arbejder med lige netop det område, som du brænder for. Du vil derfor også få mulighed for at sætte dit eget præg på mulige arbejdsopgaver kombineret med de tilrettelagte problemorienterede opgaver defineret i samarbejde mellem den respektive organisation og ICVA Academy

Bindeled mellem relevante og svært tilgængelige praktiksteder

I forbindelse med din tilmelding til ICVA Academy, vil du skulle angive dine ønsker for praktiksted(er) i prioriteret rækkefølge. Enkelte praktisksteder kan være mere populære end andre og selvom vi naturligvis bestræber os på, at alle får deres første prioritet opfyldt, kan vi desværre ikke garantere dette. Du kan læse mere om de forskellige lokale frivillige organisationer, deres målgrupper og indsatsområder under ”Organisationer”. Her kan du også finde mere viden om, hvilke praktikpladser organisationerne tilbyder, og hvilke projekter de ønsker hjælpe til at udvikle.

Der findes mange forskellige typer af frivillige organisationer, der ligeledes har mange forskellige målgrupper og indsatsområder. Dine arbejdsopgaver i praktikken vil ikke blot afhænge af dette, men også din faglige profil – og selvfølgelig dine egne ønsker og interesser. I dit praktikforløbet vil du indgå på lige fod med de andre medarbejdere i organisationen, og du vil prøve kræfter med hvad det vil sige at arbejde frivilligt alt imens du vil tilegne dig kompetencer ved samarbejde, projektorganisering, projektarbejde og deltagerstyring.

Efter gennemførelsen af det obligatoriske grundforløb, og inden du starter i praktik, vil du komme til en samtale med den pågældende værtsorganisation. Her vil du få en rundvisning, møde dine kollegaer, blive præsenteret for dine specifikke arbejdsområder, få oplyst arbejdstider m.v. . Skulle du mod forventning ikke falde til hos dit valgte organisation eller ønsker du blot at skifte retning, kan du altid rette henvendelse til din kontaktperson hos ICVAs, som bedst muligt vil forsøge at imødekomme dine ønsker til forandring.

Du vil også få fremsendt kontaktoplysningerne på den person i organisationen du bliver tilknyttet, så du forud for dit praktikforløb kan sende en kort præsentation af dig selv, hvori du beskriver dine faglige kompetencer, eventuelle relevante erhvervserfaring inden for socialområdet og dine forventninger til forløbet.

Certificerede praktiksteder

Alle organisationer, som er en del af ICVA Academys praktikprogram er alle godkendte efter gældende marokkanske regler indenfor frivillighedsområdet. De tilknyttede organisationer lever ligeledes op til ICVAs interne regler, som er skabt for at sikre, at organisationerne har ressourcerne til at skabe et udbytterigt og meningsfuldt forløb for praktikanterne. Disse regler omhandler fx krav til arbejdsforhold, arbejdsopgaver, indsatsområder og anvendte metoder, og ICVA undersøger desuden om organisationerne lever op til deres egne vedtægter, såvel som formål m.v.

For at sikre bæredygtigt socialt arbejde herunder også for at gøre projekterne mindre følsomme og personafhænge, hvilket ofte desværre er tilfældet – har ICVA Academy udviklet en projektbørs med ideer og løsningsforslag fra tidligere studerende og organisationerne selv, som via en port folio sikre at projekterne udvikler sig på tværs af de mange forskellige aktører som bidrager i begrænsede perioder.

Hos ICVA Academy vil du ydermere få tildelt en kontaktperson som også vil være dit uddannelsessteds kontaktperson – som vil fungere som bindeled imellem dit uddannelsessted og praktikplads – under hele dit ophold.

ICVA Academy udbyder mellem 50 og 75 pladser pr. semester, afhængigt af antallet af øvrige internationale frivillige, som er tilknyttet akademiet i samme periode. Praktik holdene bliver forsøgt sammensat ud fra et tværfagligt og transnationalt sigte, så deltagerne møder hinanden på tværs af lande, sprog, studieretning og interesser inden for frivilligområdet. Det mener vi, bidrager til en god gruppedynamik, hvor I kan beskue problemer fra flere forskellige perspektiver og derved finde frem til de bedste løsninger når I er ude og prøve kræfter med det frivillige arbejde i de lokale organisationer.

Tilmelding til ICVA Academys praktikprogram

Når du tilmelder dig et praktikforløb hos ICVA Academy, skal du samtidig vedlægge en motiveret ansøgning baseret på ICVAs ansøgningsskema. Denne ansøgning vil for det første danne grundlag for dine muligheder for at blive optaget på ICVA Academy, og hvis du bliver optaget, vil ansøgningen for det andet blive anvendt til at indskrive dig på de kurser og den lokale frivillige organisation, du har udtrykt interesse for.  Det er din motivation og passion for at gøre en forskel, der tæller. Det vigtigste for os er således, at du brænder for at gøre en forskel ude i den store verden, og du er villig til at lære om socialt arbejde i Afrika. Du bliver ikke bedømt på dine karakterer, men vi har dog brug for dokumentation for, hvilke fag, du har gennemført. Sammen med din ansøgning, skal derfor du sende din studiejournal

 • Tilmelding til praktikpladser i foråret 2020 er åben fra d. 1. oktober 2019.
 • Tilmelding til praktikpladser i efteråret 2020 er åben fra 1. marts 2020.

Ved optagelse på ICVA Academys praktikprogram

Såfremt du bliver vurderet egnet til at blive en del af ICVA Academy, og der er ledige pladser på din ønskede faglige linje, kontaktes du af vores programarrangør med henblik på tilrettelæggelsen af dit praktikforløb. Denne indledende kommunikation er vigtig, da vi skal sikre, at du får det optimale ud af dit ophold. Ligeledes er det afgørende, at vi i fællesskab får udarbejdet et praktikforløb, som stemmer overens med dit studie, fx at vi lever op til potentielle krav om midtvejssamtaler og udarbejdelsen af en praktikrapport i forbindelse med dit forløb i udlandet.

Du får besked om du er optaget senest 14 dage efter din ansøgning, dette fordi at vi indledningsvis skal sikre os at både din studieretning kombineret med sammensætningen af dine tilvalgskurser lever op til eventuelle uddannelseskrav og at du ud fra din motiverede ansøgning såvel som udfyldte ansøgningsskema kan vurderes egnet. Din ansøgning gennemgås af et Praktikudvalg som også står for sammensætningen af de forskellige hold, idet alle praktikanter bliver fordelt på flere hold afhængig af studieretning, interesser indenfor de sociale område tilvalgskurser.

Afvisning af ansøgning til ICVA Academys praktikprogram

Skulle vi mod forventning finde det nødvendigt at afvise din ansøgning grundet for mange egnede ansøgninger, vil du – såfremt du er vurderet egernet komme på vores venteliste samt have førsteret ved efterfølgende semester, hvis vi ikke formå at give dig en plads via ventelisten. Lever du ikke op til ICVA Academys optagelseskrav jf. ICVA Academys Praktikudvalg, vil du få en forklaring herom sammen med en vejledning til hvordan du fremadrettet kan blive egnet til et af vores kommende praktikantforløb.

Under dit ICVA Academys praktikprogram

Hos ICVA Academy har vi gjort vores bedste for at kunne tilbyde dig et meningsfuldt og givende praktikforløb, hvor du samtidig kan gøre en forskel og bidrage til at skabe et stærkere civilsamfund. Vi håber, du kommer hjem med en oplevelse for livet.

Under hele dit praktikforløb vil du via fx ICVA Academys Facebook gruppe samt i ICVA Academys forhal kunne finde alles aktivitetsskemaer og oversigter over hvem der er tilknyttet de forskellige frivillige organisationer samt andre relevante oplysninger. Du vil få tilknyttet en kontaktperson hos ICVA Academy, som kender din praktikplads og kan vejlede dig i tilfælde af faglige, sociale eller mentale udfordringer, der måtte opstår under praktikforløbet.. Din kontaktperson vil således både være kontaktleddet mellem dit uddannelsessted og din praktikplads og dit uddannelsessted og ICVA Academy.

Din sikkerhed

I forbindelse med dit introforløb – og forud for dit grundforløb – vil du sammen med dine medstuderende følge det obligatoriske modul MO:VES. MO:VES er et program, der er udviklet for at kunne garantere din sikkerhed under dit ophold i Tanger. Programmet vil således sikre, at du er orienteret om, hvad du skal gøre, hvis du fx har brug for akut lægehjælp, din ambassade, politiet m.v.

Hos ICVA Academy ønsker vi at ALLE skal have mulighed for en sådan oplevelse, og vi har derfor gjort dette forløb så billigt som absolut muligt – det er nemlig ikke penge, der skal være den afgørende faktor for, hvorvidt du kan prøve kræfter med socialt arbejde i Afrika, og dermed få omsat fine mange teoretiske studietimer til praksis hos en af vores mange tilknyttede frivillige organisationerne. Priserne for foråret 2020 er som følger:

· HOLD F120 – 12 ugers praktikforløb

XX timers undervisning og XX timers praktik (pris 2000 Euro / 15.000 kr.)

· HOLD F220 – 16 ugers praktikforløb

XX timers undervisning og XX timers praktik (pris 2500 Euro / 18.750 kr.).

· HOLD F320 – 20 ugers praktikforløb

XX timers undervisning og XX timers praktik (pris 3000 Euro / 22.500 kr.)

Du betaler 2.500 kr. (12 uger), 5.000 kr. (20 uger) eller 7.500 kr. (20 uger) ved tilmelding. Restbeløbet betales 8 uger før afrejse – ICVA Academy tilbyder ydermere også forskellige afdragsordninger, i håbet om at kunne imødekomme alles behov.

Hvis ICVA skal stå for køb af flybilletter skal du betale prisen for disse forud. Står du selv for booking af fly, vil du efter din tilmelding modtage en mail med alle relevante oplysninger i forbindelse hermed, herunder mulige rejsedage op til praktikstart. Kan du ikke finde rejsedatoer, der matcher din praktikstart, så kontakt os endelig – så finder vi sammen en løsning.

Følgende er inkluderet i prisen:

 • 12, 16 eller 20 ugers praktikforløb
 • Skriftlig eksamen inkl. diplom
 • 1 – 3 x supervision
 • 12, 16 eller 20 ugers kost og logi hos ICVAs Academy
 • Transport til og fra kursus og praktiksted
 • Transport til / fra Tanger lufthavn ved ankomst / afgang
 • 1 x Introduktionsfest
 • 1 x Midtvejsfest
 • 1 x Afgangsfest
 • 1 x Fredagscouscous hos DARNA
 • 3 timers guided tur i ”Old Medina”
 • 6 timer guidede ”Visit Tanger” udflugt
 • Dagsudflugt til Rabat
 • 1 x Udflugt m/ overnatning i Casablanca
 • MO:VES service 24/7 under hele dit ophold
 • Kontaktperson hos ICVA Sekretariatet i Tanger
 • Kontaktperson i EU under hele dit ophold

Følgende er IKKE inkluderet i prisen:

 • Flybilletter tur/retur, kan tilkøbes via ICVA Academy
 • Kost i weekenden, kan tilkøbes via ICVA Academy
 • Forsikringer, kan tilkøbes via ICVA Academy
 • Eventuelle vacciner
 • Lommepenge
 • Eventuelt visum

VIL DU VIDE MERE ? 

Hvis du vil sikre dig en plads på et af de eftertragtede praktikhold, anbefaler vi, at du sender en ansøgning afsted hurtigst muligt. Optaget er begrænset, og ICVA Academy søger at skabe mangfoldighed i både uddannelsesbaggrund, sprog og nationalitet.

I forbindelse med planlægningen af dit praktikforløb, kan du vælge, om ICVA også skal stå for booking af fly og forsikringer. Denne ordning vil typisk være billigere end hvis du selv arrangerer rejsen, og det vil samtidig sikre, at du kommer til at rejse sammen med øvrige praktikanter fra dit respektive land. 

Så hvad venter du på? Tilmeld dig nu!

  15 + 12 =