Organisation

Organisationens formål er at skabe en platform, hvor organisationer kan mødes – dette sker ved at danne et fysisk netværk samt en hjemmeside, som kan bidrage til at sætte fokus på de mange fantastiske frivillige og organisationerne, der står bag. Det er planen, at organisationen skal bestå af en Bestyrelse, et Sekretariat og et Advisory board, som skal sætte rammerne for dens mange frivillige kræfter – hvilket du kan læse mere om nedenfor.

Som organisation er vi kun ved at tage de indledende skridt – det tager lang tid at opbygge et netværk for frivillige organisationer og vi støder dagligt på såvel sproglige som kulturelle udfordringer. Folkene bag projektet er derfor i gang med at få de formelle og juridiske ting på plads, som fx stiftelsen af organisationen, udarbejdelsen af de endelige vedtægter og formålsbestemmer samt finde de mest kvalificerede bestyrelsesmedlemmer.