Om os

Den Sociale Retshjælps Fond er en dansk frivillig organisation, som konstant søger inspiration, uden for landgrænsen, med det formål at få såvel som at videregive inspiration til andre organisationer i Europa – og nu også Afrika.

I 2017 fandt vi, gennem projekt (www.thcme.dk), vejen til Marokko. Her blev vi præsenteret for organisationslivet i blandt andet Tanger, som blev udgangspunkt for vores marokkanske eventyr. I takt med researchen blandt aktører i den frivillige, sektor opstod ideen til projektet, samt den videre søgen efter de rigtige nationale og internationale samarbejdspartnere.

Vi erfarede hurtigt, at Marokko ikke besidder et fælles netværk for (lokale) frivillige organisationer, ligesom der heller ikke er tradition for at samarbejde om borgere, retspolitiske emner, sparring omkring fondsansøgning, certificering af de frivillige m.v. Vores første – og største – udfordring var derfor også at lokalisere de mange lokale organisationer, og her stod det klart for os, at vi skulle starte projektet et helt andet sted. Vi skulle i stedet starte med at skabe en fælles intern (Intranet) og ekstern (Hjemmeside) platform, hvor organisationerne i Marokko kan finde hinanden, og lære mere om hinandens kompetencer og dermed opnå sparringsmuligheder, kan vi skabe synlighed om Marokkos foreningsliv – med udgangspunkt i Tanger.

Igennem stærke netværk, kan vi styrke organisationerne nationalt og løfte mulighederne for bedre vidensdeling, kvalitetsudvikling, faglige arrangementer, sparring på tværs. Vi tror på, at et stærkt civilsamfund udgør fundamentet for et demokratisk samfund. Et stærkt civilsamfund fungerer som et bindeled mellem forskellige aktører og skaber derved en større sammenhængskraft. Civilsamfundet er yderligere grobund for demokratiske værdier, tillid og personligt ansvar. Derfor er der brug for et projekt som dette – et projekt der tydeliggør samarbejdsmuligheder, de frivillige organisationer imellem, og derved skaber den viden civilsamfundet mangler, for at sætte de rette kompetencer i spil og i sidste ende løfte fællesskabsfølelsen. Vi tror på, at projektet kan skabe et varigt og konstruktivt bidrag til Tangers (Marokkos) udvikling, hvor de lokale kræfter kan opnå de nødvendige ressourcer til selv at gå forrest, og stå sammen om at skabe positiv forandringer.

Nedenfor kan du læse mere om hvem der står bag projektet, herunder også den organisatoriske opbygning. Under Nyheder kan du læse mere om, hvorfor og hvordan projektet startede, ligesom du løbende kan følge med i vores arbejde.