Nyheder

Som direktør og stifter for en landsdækkende frivillig organisation – Den Sociale Retshjælps Fond – i Danmark har jeg igennem årene kigget udover egne landegrænser for at søge inspiration hos og give inspiration til andre organisationer rundt om i Europa – og nu også Afrika. 

I 2017 fandt jeg (Sandy Winkler Madar) vej til Marokko i forbindelse med projektet www.thcme.dk, hvor jeg blev præsenteret for organisationslivet i blandt andet byen Tangier, som derfor også blev udgangspunkt for mit marokkanske eventyr. I forbindelse med min research i Marokko blandt relevante aktører, opstod ideen til et Community for frivillige organisationer og frivillige. Dette blandt andet ved først at skabe en fælles intern (Intranet) og ekstern (Hjemmeside) platform, hvor organisationerne i Marokko fremadrettet kan finde hinanden og lære mere om hinandens kompetencer og dermed sparringsmuligheder. Pointen med denne platform er blandt andet at skabe synlighed om Marokkos – med udgangspunkt i Tangier – foreningsliv samt styrke organisationerne både internationalt og nationalt, fx ved at arbejde med vidensdeling og kvalitetsudvikling gennem netværk, faglige arrangementer, sparring mv. Et nyt projekt så derfor dagens lys i efteråret 2018, hvor tiden siden er blevet brugt på at forberede den kommende tur til februar, hvor organisationen forventes at blive stiftet officielt samt indgået samarbejdsaftaler med relevante lokale aktører – så 2019 kan blive året hvor en ide bliver til virkelighed. Du kan derfor nedenfor løbende følge med i udviklingen af projektet såvel som vores kommende aktiviteter.

Juli - Danmark

Tilbage i Danmark efter en succesfuld tur til både Tanger, Marokko og Brussel, Belgien med ECDN som vores første store internationale samarbejdspartner indenfor styrkelsen af de frivillige organisationers muligheder for at kunne modtage såvel som håndtere større såvel som mindre donationer som lever op til international lovgivning på området såvel som et fremtidigt økonomikursus målrettet i første omgang mod de 15 – 18 årige. De første par dage tilbage i Danmark blev derfor brugt på at få en masse praktiske ting på plads, inden alle tager afsted på sommerferie – hvilket også gjorde sig gældende for ICVA og MO:VES – med henblik på at gøre klar til den ICVA officielt lancering. Rejsen hertil – har udover at være lærerig, inspirerende, udmattende, skræmmende og ensom på flere områder – så har det også været den mest fantastiske rejse fra at stå på et bjerg i Marokko i sommeren 2017 med en vision om hvordan Marokko kunne blive et endnu mere fantastisk land til at står i sommeren 2019 efter yderligere otte rejser, med et bæredygtigt projekt til gavn for ikke kun de for de frivillige organisationer i Tanger, men også de øvrige frivillige organisationer i Marokko der på sigt vil kunne lave tilsvarende community’s rundt omkring i landet med henblik på at styrke civilsamfundet og derigennem styrke Marokko som land. Ser frem til næste kapitel i denne fantastiske rejse samt nu holde en lang ferie med familien – inden vi lukker dørene op til august.

Juni - Brussel

I forbindelse med et ECDN bestyrelsesmøde i Brussel hvor blandt andet den kommende generalforsamling i ECDN til november blev diskuteret – kom Marokko på dagsordenen – omkring et muligt samarbejde imellem ICVA og ECDN i forhold til 2 vigtige områder: Styrkelsen af de frivillige organisationer i form af blandt andet internationale godkendte regnskabsprogrammer og afrapporteringer over for kommende tilskudsgivere samt fokus på økonomi blandt de unge i Marokko i uddannelsessystemet. Der blev derfor udvekslet en masse ideer blandt bestyrelsesmedlemmerne i ECDN, om både hvilke behov de frivillige organisationer har i forhold til de rette regnskabsværktøjer såvel som hvordan man kunne sammensætte et økonomi kursus for i første omgang de unge mellem 15 og 18 år, mens der arbejdes på at få mere økonomi ind i skolesystemet – også i de mindre klasser. Det blev samtidig besluttet at temaet for ECDNs generalforsamling / konference i Brussel til efteråret udover Fintex og kvalitetssikring af gældsrådgivning i Europa, også vil omhandle vigtigheden af at samarbejde på gældsområdet – også udenfor Europas grænser – da overgældssætning og social eksekution ikke stopper ved landegrænserne..

Juni - Tanger

 12 dage til Marokko var booket denne gang, til at sikre der var tid nok til at få alle de praktiske ting på plads i forbindelse med den officielle opstart af ICVA – hvilket blev til mange timer på de forskellige offentlige kontorer rundt om i Tanger for at få de rigtige stempler for at kunne afholde generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev afholdt d. 22. juni 2019 på APSOPAD International og ICVAs kontor i Tanger kl. 13h00 – 15h00, hvor jeg (Sandy) blev valgt som præsident af de fremmødte og Ahmed Iraqi som vice præsident – du kan se resten af bestyrelsen HER samt læse mere om bestyrelsens arbejde. Der var også tid til at besøge flere af ICVAs nye medlemsorganisationer såvel som at deltage i flere af APSOPAD aktiviteter samt lærer Tanger bedre at kende herunder også en større forståelse for det officielle system i Marokko, for at forberede møder med de relevante aktører i forbindelse med det næste besøg til august.

Maj - Danmark

Tilbage i Danmark blev der nu arbejdet på både den formelle opbygning af ICVA for at forberede den kommende generalforsamling i juni i Tanger såvel som rette henvendelse til flere europæiske universiteter for at indgå samarbejde omkring mulige praktikanter på relevante uddannelser til APSOPAD International og ICVAs praktikant program fra foråret 2020. Her vil ICVA i samarbejde med APSOPAD International udbyde et praktikprogram med en kombination af undervisning og arbejde i en af ICVAs medlemsorganisationer for at lærer mere om socialt arbejde i Marokko / Afrika – du kan lære mere om vores praktikantprogram HER. Efter det inspirerende møde med ITAS i Irland, blev der også brugt en del tid på færdigudviklingen af MO:VES konceptet – The Morocco Volunteers Emergency Service herunder også udarbejdelsen af en særlig folder til de kommende frivillige samt tekst til ICVAs hjemmeside. Ydermere blev der udarbejdet en liste over alle relevante myndigheder som fx politiet, ambassader og konsulater, hospitaler, læger o.s.v. med henblik på at indgå i en dialog om et samarbejde omkring de internationale frivillige – såfremt de skulle være så uheldige at komme ud for en ulykke eller en form for kriminalitet.

Maj - Dublin

 Det blev til atter en rejse til Dublin, Irland for blandt andet at mødes med ITAS igen for at hører mere om selve indsatsen i Irland såvel som lidt mere historie om hvordan og hvorfor ITAS blev til. Igen et utrolig inspirerende møde som resulterede i at de sidste praktiske ting faldt på plads og The Morocco Volunteers Emergency Service (MO:VES) gik fra ide til virkelighed – med inspiration fra ITAS modellen. Fokus for MO:VES vil være at fungere som et sikkerhedsnet for de kommende internationale frivillige i form af en døgntelefonvagt som kan bistå de frivillige såfremt de skulle være så uheldige at blive offer i en ulykke eller kriminalitet samt en nem oversigt over alle relevante myndigheder som politi, hospitaler, læger, tandlæger m.v. i Tanger. Næste skridt vil derfor være at rette henvendelse til alle de relevante myndigheder m.v. for at sikre MO:VES har de korrekte kontaktoplysninger samt for at gøre opmærksom på projektet. Du kan læse mere om ITAS HER.

Maj - Danmark

I forlængelse af mødet med APSOPAD International præsident Ahmed Iraqi i Tanger i april – hvor ICVA fandt ikke kun APSOPAS men også flere andre fantastiske organisationer, som gerne ville være en del af opbygningen af ICVA – fik vi rigtig travl på kontoret i Danmark. Første fokus var at tage kontakt til alle organisationerne som vi tidligere havde identificeret for at gøre dem opmærksomme på at vi nu var klar til at afholde generalforsamling i juni og at de ville blive kontaktet telefonisk med henblik på at booke møder med alle organisationerne efter Ramadanen. Ydermere blev der igen sat fokus på at finde de rigtige samarbejdspartnere rundt om i Europa som har stor erfaring med både opbygning såvel som drift af et community for frivillige organisationer, et samarbejde som forhåbentlig på sigt også vil bygge bro imellem vores community i Marokko og Europa.

April - Tanger

Jeg havde forud for denne tur planlagt et møde med den frivillige organisation APSOPAD International, som vi via vores netværk i Tanger var kommet i kontakt med. Til trods for beslutningen kort tid forinden mødet, om at afvikle ICVA ville jeg ikke aflyse med så kort varsel og mødte derfor som aftalt op på deres kontor kl. 16:00. Kl. 20:00 forlod jeg først mødet igen og ikke fordi der ikke var mere at tale om – men mere fordi at det var så overvældende at sidde der med netop den person/organisation man havde drømt om eksisterede i Marokko i den frivillige sektor – bogstaveligtalt få timer før håndklædet var kastet i ringen og meldt ud på hjemmefronten såvel som på arbejdsfronten samt flybilletten ændret. Mødet med præsidenten for APSOPAD International Ahmed Iraqi ændrede på få timer alt og i dagene efter havde vi mange timers møder samt samlet en liste over kandidater til ICVAs bestyrelse såvel som fået styr på langt de fleste praktiske ting, så vi kunne afholde generalforsamling i juni efter Ramadanen.

April - Tanger

I forbindelse med denne ekstraordinær tur til Tanger, var målet at sikre der også bliver skabt et sikkerhedsnet for kommende frivillige. Ikke fordi landet er farligt at rejse i, men hvis uheldet er ude – kan det være svært at finde den rette hjælp, hvis man ikke taler sproget, noget jeg selv har mærket på egen krop flere gange under mine rejser og derfor også vigtigt at have fokus på, ved opbygningen af ICVA, hvis mål blandt andet er at tiltrække frivillige fra hele verden til landet. Der var derfor booket flere møder på forhånd med relevante aktører i Tanger – hvortil jeg var klædt på med præsentationsmateriale fra ITAS, som har været så venlige at stille deres fantastiske projekt til rådighed som (gratis) inspiration, dette kombineret med flere (henholdsvis gratis og billige) løsningsmodeller for hvordan man kunne lave tilsvarende i Marokko. Men til trods for de mange forberedelser herunder booking af møder, lykkes det simpelthen ikke at mødes med de vigtigste aktører. Jeg gav hermed op! – Jeg havde dog lige et møde med en frivillig organisation, som jeg ikke ville aflyse.

April - Tanger

I Tanger er Hanan og Ismail ved at gøre klar til at tage den første kontakt til de 102 organisationer, vi på nuværende tidspunkt har identificeret i Tanger, inden ramadanen. Hanan er i den forbindelse ved at få de sidste ting på plads, så vi kan få registeret CVA officielt i Marokko. Hun er også i gang med at finde 4 nye mulige kandidater til CVAs kommende bestyrelse blandt relevante personligheder og fagfolk i Tanger samt tre kandidater blandt de frivillige organisationer – i forbindelse med vores besøg efter ramadanen. 

Resten af april har vi fokus på, at tage kontakt til de forskellige organisationer, så vi kan mødes med dem, og forhåbentlig vil vi snart være klar til at præsentere en masse nye, fantastiske medlemsorganisationer, så du kan finde lige netop den organisation, som du enten har lyst til at blive en del af, eller at støtte.

April - Danmark

Med en bagage fuld af inspiration og gode oplevelser, har Sandy i samarbejde med sit team i Danmark, arbejdet på den organisatoriske del af CVA. Derudover har de også arbejdet på kommunikationsmaterielt, som f.eks. cfvaa.com, informationsmateriale til organisationer og samarbejdspartnere og andre eksterne kommunikationsmidler.

Udover det organisatoriske og det kommunikative er der også blevet arbejdet på et sikkerhedssystem, der er inspireret af www.itas.ie, som vi i midten af april vil fremlægge for turistchefen i Tanger, som CVAs bud på at forbedre sikkerheden for frivillige og turister i Marokko,

Marts 2019 – Tanger

I marts kom Sandy på en tre dages tur til Tanger, hvor dagene blev fyldt ud med en masse officielle møder med forskellige interessenter i byen. Der blev blandt andet holdt møde med turistchefen for Tanger, med henblik på at udvikle et sikkerhedssystem lignende den irske model: www.itas.ie. Systemet skal hjælpe med at sikre forholdene for turister og frivillige, i tilfælde af at de kommer ud for en ulykke, et overfald, etc. Under deres ophold i Marokko. Udover turistchefen, besøgte vi også det italienske konsulat, private og offentlige hospitaler, apoteker og forskellige politienheder. Målet med besøgende var at sikre, at der bl.a. er adgang til den nødvendige medicin og behandling, samt at politiet har en plan for at tage imod forskellige former for henvendelser.

Udover de mange møder, blev besøget også brugt til at gennemgå og godkende de forskellige formelle dokumenter, der er blevet udarbejdet siden sidste møde.

Februar / Marts 2019 – Tanger

I Tanger brugte Hanan meget tid på at danne sig et overblik over de frivillige organisationer, vi havde fået kendskab til via vores tidligere besøg hos organisationen DARNA samt gennemgå alle relevante regler for opstart af organisation herunder også i forhold til vedtægter for at sikre CVAs vedtægter levede op til de marokkanske såvel som internationale regler. Ismails fokus var at besøge DARNA igen for blandt andet at få en større indsigt i hvordan man driver en frivillig organisation i Marokko, hvilke udfordringer organisationerne møder, hvilke behov de har i forhold til fx rekruttering af nationale og internationale frivillige, samarbejdspartnere, sponsorer m.v. Derudover den franske version af hjemmesiden ved at være færdig og den arabiske er påbegyndt samt oprettelsen af sociale medier som LinkedIn, Facebook, Twitter og Instagram i samarbejdet med teamet i Danmark.

Februar/April 2019 – Danmark, Irland, Tyskland, Holland, Rumænien

En beretning fra bestyrelsesforkvinden:
Grundet en lidt uheldig oplevelse i forbindelse med det sidste besøg i Tanger i februar, hvor det var tydeligt at sikkerhedsnettet ikke helt fungerede efter hensigten – andet end Hotel Kenzi som tog et ansvar og stillede hjælp til rådighed herunder også opgraderede mit hotelværelse samt stillede chauffør til rådighed, såfremt jeg skulle forlade hotellet til fx møder, fik jeg sat en masse tanker i gang; som fx hvordan jeg som mor til tre piger samt direktør for en organisation drevet af frivillige, der arbejder for at skaffe flere internationale frivillige til Tangers organisationer, ikke engang kunne føle mig sikker eller navigere i det marokkanske system? Dette betød derfor – at alle rejser efterfølgende (i andet) arbejdsregi til Irland og Holland samt via mit internationale netværk i blandt andet Rumænien, Tyskland, Frankrig og Spanien gik med at undersøge de respektive landes sikkerhedssystemer for fx turister – hvor Irlands www.itas.ie var meget imponerede og til at lade sig inspirer af i forhold til Tanger/Marokko.

Februar 2019 - Dublin

I slutningen af februar var vores midlertidige fungerende præsident for CVA, Sandy Madar, i Dublin, Irland i forbindelse med hendes hverv som direktør for Den Sociale Retshjælp i Danmark. I løbet af hendes besøg holdte hun bl.a. møde med direktøren for Public Policy i The Wheel, Ivan Cooper. Udover at Ivan er en utroligt inspirerende person, så var det også meget spændende at høre om The Wheels historie og aktiviteter, da The Wheel nemlig beskæftiger sig med flere af de samme indsatsområder, som vi også ønsker at beskæftige os med i CVA. The Wheels arbejder kommer til at have stor inspiration for vores arbejde i CVA, og de har tilbudt os sparing omkring opbygningen af vores organisation.

Vi ser frem til at høre mere om The Wheels arbejde, og at bygge videre på et godt samarbejde, når vi mødes med dem i forbindelse med vores næste tur til Dublin, Irland til maj.

Februar 2019 - Tanger

Torsdag d. 14. februar 2019, blev CVA officielt stiftet på en generalforsamling der blev afholdt på Hotel Kenzi i Tanger, hvor de tre stiftere blev udnævnt til midlertidige bestyrelsesmedlemmer, målet med bestyrelsen i CVA er, at den skal bestå af repræsentanter fra de lokale organisationer samt relevante eksterne nationale og internationale aktører. Det samme skal gøre sig gældende for CVAs Advisory Board.

Udover at det var en fantastisk dag i smukke omgivelser på Hotel Kenzi, med den skønneste udsigt udover havet, var det en stor dag og kulminationen på det store indledende arbejde fra Marokko og Danmark, der har endt ud i dette spændende projekt, som vi glæder til at komme rigtig i gang med.

Februar 2019 - Tanger

I februar gik turen atter engang til Tanger og forbi DARNA, som et af de første stop på turen med henblik på videresparring omkring opstart af organisation samt en oversigt over de mange inspirerende organisationer i Tanger. DARNA var igen til uundværlig hjælp, og vi er utrolig stolte over at have dem med fra start, idet at det bidrager til at sikre, at CVA i fremtiden kan imødekomme de lokale organisationers behov. Til mødet blev der også gennemgået de udfordringer, man har som frivilligorganisation og hvilke steder man i CVA med fordel kunne starte, som fx ved at udbyde kursusforløb for de frivillige og ledere i alt fra brug af sociale medier, søge midler, hvordan man kan få internationale frivillige m.v. samt hvilke politiske områder man kunne tage fat i og hvilke man i første omgang skal gå uden om. Igen en stor tak til DARNA for deres uundværlige hjælp i denne opstartsfase.

Februar 2019 - Tanger

For at CVA i fremtiden skal kunne bidrage til at sikre de internationale frivillige og kommende turister en synlig tryghed, blev der blandt andet taget kontakt til Tangers officielle turistinformation omkring et samarbejde for at styrke sikkerheden. Repræsentanterne fra turistinformation, heriblandt deres præsident, var utroligt hjælpsomme, og vi fik et rigtig godt indblik i, hvordan de arbejder for at sikre forholdene for turister i Tanger, og de var meget åbne for, at lave nogle alternative tiltag, som vi vil præsentere i forbindelse med Sandy Madars næste besøg i Tanger til marts.

Møderne blev holdt over to dage, hvilket gav rig mulighed for at høre mere om byen Tanger, samt om hvem der ellers kunne være relevante for os at møde med henblik på at styrke sikkerheden, blandt andet fik vi skabt kontakt til turistpolitiet i Tanger, som vi også skal mødes med til marts.

Januar 2019 - Danmark

Næste skridt blev derfor at skabe kontakt til de frivillige organisationer i Tanger for at planlægge de opkommende møder i februar, for både at præsentere dem for ideen omkring et center for frivillige organisationer og frivillige herunder også for at dem med i projektet samt for at få et indblik hvad deres største udfordringer er i deres daglige frivillige arbejde – for at sikre projektet kan dække disse behov. Møderne blev booket af projektlederen i Tangier (Ismail) blandt andet grundet udfordringer med kommunikationsplatform såvel som sprog. Ydermere blev hjemmesiden færdig, hvor dele af dem allerede nu er oversat til engelsk og hvor resten vil komme løbende sammen med en oversættelse til arabisk, spansk og fransk.

December 2018 - Danmark

December blev i Danmark blandt andet brugt på at udarbejde en projektbeskrivelse herunder også identificere mulige nationale og internationale samarbejdspartnere, tilskudsgivere m.v. Ydermere blev de første skridt til hjemmeside taget og næste tur planlagt til februar 2019 med henblik på at stifte organisationen og indgå de første samarbejdsaftaler. I Marokko blev tiden brugt på at skabe kontakt til de første organisationer vi håber at indgå samarbejde med herunder også booke møder til det kommende besøg. Hertil kommer forberedelserne til den første aktivitet som forventes at være en frivillighedskonference i Tanger – maj eller juni 2019 – for alle de frivillige organisationer vi kan identificere og invitere – i håbet om at dette vil blive start skuddet for i fællesskab at opbygge det nye Center – samt vil styrke de enkelte organisationer fagligt såvel som på sigt økonomisk og dels fordi jo flere man står sammen retspolitisk, dets større chancer er der også for at blive hørt som organisation, der repræsentere en eller flere målgrupper.

November 2018 - Tanger

I forbindelse med et møde d. 9. november 2018 i Tanger, Marokko med en advokat som udover at arbejde som forsvarsadvokat også arbejder med opstart af frivillige organisationer, for at lærer mere omkring den praktiske del i forhold til at drive en frivillig organisation i Marokko opstod ideen om at skabe en fælles platform i form af en ekstern hjemmeside, der skulle bidrage til at skabe mere synlighed omkring de lokale frivillige organisationer samt et intranet, som kunne være et redskab til organisationerne, så de herigennem kunne søge værktøjer til at opkvalificere deres frivillige, organisationsledelse og læring. Dette fordi at det var tydeligt under mødet at der var et stort behov for netop et netværk hvor man fx kunne vidensdeling, afholde fælles kursusforløb, udvikle en værktøjskasse m.v. Inden mødet var færdigt, havde vi derfor også taget det første spadestik til opstart af en frivillig organisation, som kunne fungere som en form for netværk for de nuværende såvel somme kommende organisationer/projekter i Marokko.

November 2018 - Tanger

I vores søgen efter lokale organisationer at samarbejde med i Tanger, kom vi i kontakt med DARNA som i forbindelse med et møde d. 10. november, var meget positive over vores ide omkring en fælles digital platform hvorigennem organisationerne blandt andet kan gå sammen om deres retspolitiske arbejde, og derved forbedre forholdene både for borgerne samt organisationerne selv, så vi sammen kan løse de typiske udfordringer, de møder i deres hjælpearbejde. De indledende skridt blev herefter taget til opstart af en organisation for frivillige lokale organisationer i Tanger, Marokko d. 11. november inden hjemrejse til Danmark. Her blev der blandt andet udarbejdet en tidsplan for projektet herunder også uddelt arbejdsopgaver blandt det første hold frivillige for resten af 2018 samt 2019.

September 2018 - Tanger

Vi havde allerede påbegyndt planlæggelsen af denne tur ved sidste besøg og fokus – også grundet den korte tid i mellem rejserne – denne gang var derfor udelukkende at færdiggøre en kort præsentation på engelsk og arabisk om hvordan man blandt andet kunne afkriminalisere / omstille cannabis farmerne i Ketama samt endnu vigtigere, hvordan man kunne opbygge landsbyerne, så deres infrastruktur kan støtte op omkring dette. Der blev derfor også kontaktet flere danske organisationer såvel som virksomheder og mulige tilskudsgivere – for at få en ide om hvorvidt der overhoved ville være opbakning til et projekt som dette – og den opbakning har været overvældende på alle fronter, hvor især Fair Trade Danmark var en uundværlig hjælp. I erkendelsen af at vi skulle starte et andet sted – nemlig med opbygning af landsby og ikke omstilling/afkriminalisering, idet at sikkerhedsnettet skal være en velfungere landsby med en infrastruktur som kan leve op til de kommende krav på export området

August 2018 - Tanger

Vi havde forud for denne tur indsamlet 75 kg. tøj, legetøj, kreative ting, køkkenartikler m.v. som blandt andet skulle doneres til et af vores projekter i Ketama blandt cannabis farmerne, vores frivillige arbejde i Marokko gik blandt andet ud på at undersøge cannabis farmernes muligheder for at omstille sig til den nye udvikling på området (afkriminalisering) herunder også i forhold til den fremtidige store efterspørgsel på CBD og THC olie. Som en vigtig del af dette projekt, var formålet også at identificere hvilke behov de mange små landsbyer som udelukkende lever af at sælge cannabis – idet at det allerede ved første besøg i Ketama bjergene for over to år siden blev klart for os, at en omstilling/afkriminalisering ikke ville være nok, der skulle startes et helt andet sted – nemlig ved at bygge en infrastruktur i den udvalgte landsby, i forhold til alt fra hygiejne, rent drikkevand, håndtering af skrald, skole, elektricitet og meget mere – før de mange tusinde cannabis farmerfamilie vil være klar til at konkurrere på cannabis marked i fremtiden, dette til trods for de har været i gang i flere generationer.

Juli - August 2018 - Tanger

Efter en lærerig og inspirerende tur rundt i Marokko blev indsatsen for at identificere frivillige organisationer – igen med udgangspunkt i Tanger – speedet op i håbet om den vej igennem at kunne identificere andre relevante organisationer på national og international plan til blandt andet at hjælpe med fx et projekt omkring rent drikkevand, elektricitet, skole m.v. – Hvilket en tur i Atlas bjergene måneden før havde inspireret til. Resten af opholdet i Tanger blev derfor brugt på at besøge forskellige myndigheder, for at få et billede af hvad det ville kræve for at få fx en tilladelse til opstart af projekter som disse såvel som ringe og skrive til den Marokkanske ambassade i Danmark. Dette for at vise gennemsigtighed samt anmode om hjælp til at identificere præcis hvilke myndigheder der skal skabes kontakt til herunder også relevante organisationer – hvilket viste sig til at være lidt svære end forventet – og den næste tur til Tanger var derfor allerede planlagt inden vi havde forladt Marokko.

Juli 2018 - Tanger

For at få en bedre forståelse af Marokko, blev en familiesommerferie til Marokko omdannet til en 14 dages studietur i blandt andet Atlasbjergene, Agadir, Essaouira, Marrakesh samt flere mindre byer – hvor fælles for dem alle var et stort antal gadebørn, med stor mangel på sociale indsatser. I flere af byerne forsøgte vi at finde lokale organisationer/projekter som arbejder med blandt andet gadebørn, hvilket viste sig til at være utrolig svært. Vi lærte dog en masse om de forskellige områder i Marokko herunder også hvilke behov for hjælp der var brug for samt hvordan man kunne bruge ting man havde lært i Atlasbjergene kunne bruges fx i RIF bjergene i forhold til sortering og afskaffelse af skrald – hvilkede inspirerede til yderligere et projekt.

Maj 2018 - Tanger

I forbindelse med et af vores projekter i Danmark (www.thcme.dk), var vi i Marokko – hvor der blandt andet var tid til at komme rundt i de forskellige udsatte områder i Tanger samt besøge en af de lokale organisationer. I forbindelse med besøgene i de forskellige områder, blev det klar for os, at der var brug for flere projekter/organisationer med fokus på de mange gadebørn helt ned til 9 – 10 år, som går rundt og tiggede på gaden, flere af dem om aftenen, høje på stoffer, men ingen sociale indsatser til at samle dem. Resten af turen gik derfor med at komme rundt i Tangers mere fattige områder, for dels at få en forståelse for deres behov såvel som hvilke organisationer / projekter der i forvejen var i lokalområdet.

August 2017 - Tanger

Grundet udviklingen rundt om i verden på cannabis området samt Marokkos lange historik som leverandører af hash til især Europa, var Marokko et af de vigtigste lande at besøge for os i forbindelse med udviklingen af vores projekt www.thcme.dk. Dels for at få en ide om hvor langt Marokko var i forhold til en afkriminalisering af cannabis, samt om eventuel historie om brug af cannabis som medicin og i deres madlavning. I forbindelse med turen blev der derfor skabt kontakt til forskellige lokale frivillige organisationer i blandt andet Tanger og her var det tydeligt at der var et stort behov for at skabe et fællesforum eller en platform for de lokale frivillige organisationer, både for at kunne dele viden og arbejde sammen omkring fælles projekter. Derfor oprettede vi et samarbejde med et par af disse organisationer omkring sparring indenfor frivillighedsområdet – hvilket var det første spadestik, til det som endelig blev en virkelighed i juni 2019.

August 2017 - Tanger

I forbindelse med min research i Marokko i 2017 i forbindelse med projektet www.thcme.dk erfarede jeg hurtigt, at der i Marokko ikke findes et fælles netværk for de lokale organisationer eller en tradition for at samarbejde om borgere, retspolitiske emner, sparring omkring fondsansøgning, certificering af de frivillige m.v., som vi kender det fra fx Europa. Min første udfordring var derfor at lokalisere Marokkos lokale organisationer, hvilket blev starten på en længere og spændende rejse.