Mission

Opkvalificering af frivillighed i Marokko

Vores mission er at bidrage til opkvalificering af organisationerne og deres frivillige igennem et intranet, som udvikles i samarbejde med relevante aktører i ind- og udland. Intranettet skal bruges af de forskellige organisationer og deres medarbejdere – i første omgang organisationer med hovedsæde i Tanger. Vores mission om at opkvalificere organisationerne, har til formål at supplere projektets overordnede vision om at styrke lokale organisationer med socialt sigte i Marokko. Dette skal ske ved at;

  • Udvikling af værktøjskasser for ledere og frivillige
    På hjemmesidens intranet vil organisationerne på sigt kunne finde videoer og andet materiale, som er udarbejdet i et samarbejde med blandt andet forskellige uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer og private virksomheder i ind- og udland. Dette materiale har til formål at fungere som læringsredskaber og skal klæde organisationerne på til at løfte den opgave, de er sat i verden for at løse. Materialet kan f.eks. omhandle ledelseskompetencer, organisering, fundraising, førstehjælp, hygiejne, retspolitisk arbejde m.v. og indholdet har til formål at opkvalificere, motivere og inspirere organisationerne på såvel ledelses-, som medarbejder- og frivilligniveau.
  • Certificering af lederne og de frivillig herunder kvalitetssikring af organisationerne
    Det er målet, at intranettet skal indeholde kvalificeret undervisnings- og kursusmateriale til oplæring af frivillige, som vil være tilgængeligt for alle organisationer i Marokko. Med udgangspunkt i Den Sociale Retshjælps Fonds mangeårige arbejde med at uddanne frivillige, samt inputs fra andre relevante aktører, vil der bl.a. blive udarbejdet undervisningsmateriale om etiske regler og forskellige procesbeskrivelser (hhv. for det sociale, juridiske og økonomiske område) mv. Derudover vil intranettet indeholder undervisningsmateriale rettet mod organisationernes ledelse såvel som deres frivillige.
  • Facilitering af netværksmøder for og med organisationerne herunder også internationaleIntranettet vil desuden danne base for at kunne arrangere og koordinere netværksmøder mellem de forskellige organisationer i Marokko. Løbende afholdelse af netværksmøder, som er essentielt i forhold til at etablere en fælles front på samfundsrelevante områder og lave fælles lobbyarbejde. Gennem netværksmøderne har de forskellige organisationer mulighed for at debattere forskellige udfordringer og erfaringer i forbindelse med deres arbejde. Herigennem vil organisationerne opleve, at de har mange samfundspolitiske problemstillinger til fælles, hvormed de kan ræsonnerer sig frem til en fælles interesse og tage fælles handling.
  • Skabe en platform for samarbejde imellem organisationerne på retspolitiske områder
    Med afsæt i netværksmøderne vil intranettet danne platform for organisationernes videre samarbejde på forskellige samfundspolitiske områder. Intranettet vil fungere som kommunikationsforum imellem organisationerne, således at der eksistere en platform til f.eks. udarbejdelse af fælles politiske henvendelser, debatindlæg, kampagner mv. Hermed styrkes organisationernes retspolitiske fællesskab og deres stemme i det politiske landskab vil stå stærkere. Dette vil både gavne de politiske indsatser, civilsamfundet og i sidste ende de marokkanske borgere.