Vores indsatser

Vi vil på kort og længere sigt have flere indsatsområder. I første omgang vil disse være at få skabt nogle kommunikationsplatforme, fx via sociale medier som Instagram og Facebook. Hertil kommer hjemmesiden, der kan fungere som et udstillingsvindue til borgere, som ønsker at arbejde som frivillig i et af Tangers (på sigt Marokkos) mange frivillige projekter. Hjemmesiden kommer også til at bidrage til at overskueligøre projektet for internationale fonde der ønsker at finde organisationer, såvel som projekter at støtte.  Denne kommunikationsplatform vil have mange funktioner såvel som formål – men vigtigst af alt, har den til formål at skabe overblik og gennemsigtighed.

De primære indsatsområder vil være at styrke de nuværende frivillige organisationer både på organisations -og ledelsesniveau samt på det frivillige plan. Her tænkes på alt lige fra udvikling af værktøjer, afholdelse af kursusforløb, workshops og foredrag målrettet de forskellige roller såvel som indsatser i de frivillige organisationer, udvikling af fælles intranet, styrkelse af organisationernes brug af sociale medier, rekruttering af frivillige og meget mere, som du i fremtiden vil kunne læse meget mere om her.