Folkene bag projektet

Det er Sandy W. Madar, stifter og direktør for Den Sociale Retshjælps Fond i Danmark, der står bag ideen til projektet. Ideen udsprang fra et besøg i Tanger, Marokko, i efteråret 2018, hvor Sandy W. Madar deltog i et møde med en Advokat sammen med projektleder Ismail Afilale. Allerede dagen efter mødtes Ismail Afilale og Sandy W. Madar med repræsentanter fra en af den lokale organisation DARNA for at præsentere tankerne omkring opstart af en fællesplatform for de frivillige organisationer, hvilket var en stor succes. Der skal lyde en stor tak til begge for at være de afgørende inspirationskilder til udviklingen af dette projekt, tusind tak!

Næste skridt

I foråret 2019 vil vores fokus være at besøge flere lokale frivillige organisationer i Marokko. Formålet med dette, er dels at lære mere om frivillighed i Marokko og få afdækket, hvilke behov organisationerne har, både i forhold til deres medarbejder og de forskellige foreningers organisationsstruktur. Herudover er der naturligvis et ønske om at skabe interesse for projektet, og derigennem finde nogle gode repræsentanter fra de frivillige organisationer, som er interesserede i at tiltræde bestyrelsen bag projektet. Vi tror på, at et engagement fra de lokale foreninger kan hjælpe med at skabe den opmærksomhed, som er nødvendig for at give projektet liv. Det er vigtigt for os, at projektet udspringer fra lokale organisationer, så vi i fællesskab løfter denne vigtige samfundsopgave.

Fremtiden for projektet

Når projektet har fået ben at gå på, ønsker vi at skabe kontakt til mulige internationale samarbejdspartnere. I første omgang sigtes der bl.a. mod Holland, Frankrig, Belgien og Spanien. Her vil vi kigge blandt de større frivillige organisationer, netværk, virksomheder og lignede, med det mål at finde blandt andet internationale repræsentanter til Advisory Boardet; disse repræsentanter skal bidrage aktivt til opbygningen af et Center for frivillige organisationer og frivillige i Tanger.

Vi forventer, at organiseringen bag både det nationale og internationale projekt bliver sammensat foråret 2019, hvorefter sommeren vil blive brugt på at forberede de formelle, juridiske og praktiske ting bag projektet. Vi forventer, at den officielle åbning af et Center for frivillige organisationer og frivillige i Tanger vil finde sted i august 2019. 

Du læse mere om organisationen samt vores nationale såvel som internationale samarbejdspartnere, herunder også om hvordan du/I kan blive en del af vores team.