Bestyrelsen

Organisationen bag projektet vil blive stiftet på en generalforsamling i Tanger (Marokko) i foråret 2019. Her vil omdrejningspunktet være at godkende vedtægter, indsatsområder tidsplan og arbejdsplan, samt udvælge en bestyrelse bestående af stifterne og de nøglepersoner, som har inspireret til projektet.

Bestyrelsen vil mødes hver tredje måned for at fastsætte de overordnede retningslinjer for projektets arbejde og vedtage beslutninger omkring tiltrædelse af nye interessenter til organisationen. Beslutningerne tages i tæt samarbejde med Sekretariatet og de lokale organisationer/projekter. Hertil skal bestyrelsen sikre projektets fremtidige drift og udvikling. Derudover er det bestyrelsens opgave at bidrage til udvikling af de lokale organisationer, herunder økonomi, administrative opgaver m.m. 

Bestyrelsen vil fremadrettet primært bestå af; stifterne af organisationen, lokale repræsentanter fra de frivillige organisationer og relevante fagfolk indenfor både den private og offentlige sektor. Målet med projektet er at det på sigt skal ledes af bestyrelsen, med gradvis mindre og mindre hjælp fra de internationale samarbejdspartnere.

Sandy Winkler Madar

Sandy Winkler Madar

Position – Præsident / President / Présidente

Founder and President for The Social Legal Aid (Denmark)  

Ahmed Iraqi

Ahmed Iraqi

Position – Vice Præsident / Vice President / Vice – Président

Founder and President for APSOPAD International (Morocco)

Manar Boulesnane

Manar Boulesnane

Position – Sekretariatsansvarlig / General Secretary / Secrétaire générale adjointe

Founder and President for One Smile (France)

Nadia El Alami

Nadia El Alami

Position – Kasser / Treasurer / Trésoriére

Founder and President for Les Sourdoués (Morocco)

Khadija Bouebaidi

Khadija Bouebaidi

Position - Vice kasser / Vice treasurer / Trésoriere adjointe

Founder and President for La Crèche de Tanger (Morocco)