Advisory Board

Målet med vores Advisory Board er at samle relevante og kvalificerede repræsentanter – nationale og internationale fagfolk, virksomheder og organisationer, som alle ønsker at bidrage til at styrke de mange frivillige organisationer, for derigennem at styrke civilsamfundet i Tanger og på sigt i resten af Marokko. Dette tværprofessionelle netværk har til formål at bidrage til, at projektet tager udgangspunkt i en nuanceret og fuldendt samfundsforståelse.

Advisory Boarded medlemmerne skal blandt andet bidrage til at sikre udviklingen af foreningen og dens mange medlemmer. Herudover skal den bidrage til at løfte det retspolitiske arbejde, pressearbejde samt videreformidle relevant viden, f.eks. nytænkning, samfundsudvikling, lovforslag og forsøgsordninger.

Organisationens kommende Advisory Board vil fremadrettet assistere Bestyrelsen og Sekretariatet i fastlæggelsen af en offentlig profil, med fokus på de frivillige organisationers behov. Endvidere kan det hjælpe med at iværksætte forskellige initiativer, til gavn for de mange organisationer, som er tilknyttet projektet. Advisory Boraded vil bidrage til den offentlige debat indenfor den frivillige sektor, og de mange problemstillinger, de arbejder med til hverdag.

Vi søger allerede nu Advisory Boards medlemmer, som fx tidligere og nuværende politikere, relevante fagfolk, m.v. til blandt andet at være ambassadører for projektet såvel som at bidrage til det politiske arbejde og de lokale organisationers udvikling. Hvis du gerne vil hører mere om, hvordan du kan blive Advisory Boards medlem og hvad dit bidrag, din organisation, uddannelsesinstitution eller virksomhed kunne være.